Home
Gedichten
Behandelingen
Het Levenswiel
Leven met elementen
De Stem
De Ziel
Paradijs
Recepten
Contact

Als je Ongelukkig bent over iets wat je gedaan hebt, heeft dat vermoedelijk Niets te maken met wat je gedaan hebt, maar meer met het feit dat je Niet Naar je Hart hebt Geluisterd toen dat aangaf dat je HET NIET MOEST DOEN.

Absolute waarheden zijn gevaarlijk, juist vanwege onze absolute overtuiging dat ze de Waarheid zijn.

Elk mens heeft een duivel in zijn binnenste, een engel die veroordeeld is tot een leven in de schaduw van onze menselijke angsten.

Angst heeft zijn nut.....Laf zijn heeft dat niet.

Je kunt communiceren met je ziel, met overledenen, met je astrale IK. Communicatie is heel goed als je ziek bent, communiceer met je ziekte/pijn. Vergeet de Universele Krachten niet. Je kunt ook met planten, dieren, de wind, de zee-water-, lucht, aarde/grond en met ieder orgaan in je lichaam communiceren. Je kunt echter Niet communiceren, als je in haat leeft. Je hoofd en totale lichaam zal eerst gereinigd moeten zijn, door te mediteren en vergiffenis te vragen. Niemand leeft spiritueel gezien op de hoogste ladder. Heb respect en liefde voor je eigen en naar anderen toe.